eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimHASTANELERDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ
(Determination of Nursing Services Management Efficiency in Hospitals )

Yazar : Süreyya Yılmaz  Feyza ÇETİNKAYA KUTUN, Aytolan YILDIRIM  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 80
Sayfa : 151-172
Dergiye Geliş Tarihi : 12.11.2019
Yayımlanma Tarihi : 26.12.2019
DOI Number: :
Cite : Süreyya Yılmaz Feyza ÇETİNKAYA KUTUN, Aytolan YILDIRIM, (23). HASTANELERDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 80, p. 151-172. Doi: 10.17753/Ekev1289.


Özet
Bu çalışmada, hastanelerde hemşirelik hizmetleri yönetimi etkinliğini etkileyen unsurlar, yönetim fonksiyonlarının işleyişi, hemşirelik hizmetleri etkinliğinin ortaya konması amaçlanmıştır. Tanımlayıcı özellikteki çalışmanın verileri, İstanbul’da bir kamu üniversite hastanesi, bir özel ve bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan 526 gönüllü hemşireden Kişisel Bilgi Formu ve Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Etkinliği Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma, t testi, ANOVA ve Tukey HSD testleri kullanılmıştır. Araştırmaya katılan hemşirelerde ölçek alt boyut puan ortalamalarının genel yönetim politikaları=3,12±,87, amaç birliği=3,10±,76, yetki devri=3,53±,68, hiyerarşi=2,98±,82, raporlama=3,37±,93 olduğu bulundu. Ölçeğin alt boyut ortalamaları ile yapılan karşılaştırmada ise tüm değişkenlerde tüm alt boyutlarda anlamlı farklar olduğu tespit edilmiştir. Bunlar arasında çalışılan kurum ve ölçek alt boyut ortalamalarının karşılaştırılmasında, hastanelerde hemşirelik hizmetleri yönetimi etkinliği düzeyinin en yüksek Özel Hastane, daha sonra Kamu Üniversite Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi şeklinde sıralandığı bulunmuştur. Yöneticilerin kurumlarını başarılı kılmak için, yönetim uygulamalarındaki eksikleri gidererek, hemşirelik hizmetleri yönetimi etkinliğinin artırılmasına katkıda bulunması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Sağlık Kurumları, Hemşirelik Hizmetleri, Yönetim Etkinliği, Yönetimin Boyutları, Kurumsal Başarı

Abstract
In this study, the factors affecting the effectiveness of nursing services management in hospitals, the functioning of management functions, nursing services effectiveness aimed to reveal. The data of this descriptive study was collected from 526 volunteer nurses working in a public university hospital, a private and a training and research hospital in Istanbul with the Personal Information Form and the Nursing Services Management Effectiveness Scale. In the evaluation of the data; number, percentage, mean and standard deviation, t test, ANOVA and Tukey HSD tests. The subscale mean scores of the nurses participating in the study were found as follows; general management policies=3.12±,87, unity of purpose=3.10±,76, delegation of authority=3.53± ,68, hierarchy=2.98±,82, reporting=3.37±,93. In the comparison with the sub-dimensions of the scale, significant differences were found between all sub-dimension in all variables. Among these, comparison of workplace and scale sub-dimension means, the highest level of nursing service management efficiency in hospitals was ranked as Private Hospital, then Public University Hospital and Education and Research Hospital. In order to make the organizations successful, it is recommended that the managers contribute to increasing the effectiveness of nursing service management by eliminating the deficiencies in the management practices.

Keywords
Health Institutions, Nursing Services, Management Efficiency, Dimensions of Management, Corporate Su

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri